KAP Açıklamaları

KAP Açıklamaları

TRFDBNK82412 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1305 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 150.000.000 TL nominal değerli 98 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Bankamızın 25.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, ihraççısı D Varlık Kiralama A.Ş. ("İhraççı") olacak şekilde ve Bankamızın fon kullanıcısı ve/veya kaynak kuruluş olarak yer alacağı, bir veya birden fazla defada; 1.000.000.000 Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesine; Sermaye Piyasası Kurul'u (SPK) ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ("BDDK") dahil olmak üzere diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Detaylara ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK72421 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1305 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 150.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhraç Tavan Başvurusu

18.03.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, 4.250.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 28.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Detaylara ulaşmak için tıklayınız.

İhraç Tavan Başvurusu için Yönetim Kurulu Kararı

Bankamızın 18.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 4.250.000.000 Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edeceği finansman bonosu ve/veya tahvillerine ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı talepleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmasına karar verilmiştir. Sürece ilişkin belgelerin tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu gerçekleştirilecektir. Detaylara ulaşmak için tıklayınız.

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Notları Hakkında

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 18 Mart 2024 tarihinde gözden geçirilen kredi derecelendirme notlarımıza ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK42424 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1305 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 150.000.000 TL nominal değerli 85 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız

TRFDBNK42416 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1305 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 100.000.000 TL nominal değerli 90 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız

TRFDBNK32425 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1305 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 75.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız

TRFDBNK52415 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1305 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 45.000.000 TL nominal değerli 140 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız

TRFDBNK22418 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1305 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 70.000.000 TL nominal değerli 98 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız

TRFDBNK12427 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1305 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 140.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 19 Mart 2023 tarihinde tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız

TRFDBNK32417 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1305 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 60.000.000 TL nominal değerli 147 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 19 Mart 2023 tarihinde tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız

Borçlanma Aracı İhraç Tavan Başvurusu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1305 sayılı toplantısında alınan karar ile Bankamızca 1.240.000.000 TL tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki onaylanmış olup, söz konusu ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Notları Hakkında

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 21 Eylül 2023 tarihinde gözden geçirilen kredi derecelendirme notlarımıza ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNKK2317 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 57.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız

TRFDBNKE2315 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 80.000.000 TL nominal değerli 92 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız

TRFDBNK12419 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 100.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 12Temmuz 2023 tarihinde tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhraç Tavan Başvurusu

08.06.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, 1.600.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 16.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Detaylara ulaşmak için tıklayınız.

İhraç Tavan Başvurusu için Yönetim Kurulu Kararı

Bankamızın 02.06.2023 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 1.600.000.000 Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edeceği finansman bonosu ve/veya tahvillerine ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı talepleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmasına karar verilmiştir. Sürece ilişkin belgelerin tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu gerçekleştirilecektir. Detaylara ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK82321 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 50.000.000 TL nominal değerli 63 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 1 Haziran 2023 tarihinde tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

JCR Eurasia Rating Kredi Derecelendirme Notları Hakkında

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 26 Mayıs 2023 tarihinde gözden geçirilen kredi derecelendirme notlarımıza ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK72314 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 83.250.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 13 Nisan 2023 tarihinde tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız

TRFDBNK62323 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 39.900.000 TL nominal değerli 90 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 3 Mart 2023 tarihinde tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız

TRFDBNK82313 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 65.100.000 TL nominal değerli 174 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 3 Mart 2023 tarihinde tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız

TRFDBNK42317 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 80.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 19 Ocak 2023 tarihinde tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Özsu Balık Üretim A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

Özsu Balık Üretim A.Ş. halka arzı kapsamında şirketimiz tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK12310 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı kararı ile verilen onay kapsamında, yurt içinde 85.000.000 TL nominal değerli 63 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 17 Kasım 2022 tarihinde tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Sanica Isı Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

Sanica Isı Sanayi A.Ş. halka arzı kapsamında şirketimiz tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK12310 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 47.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 27 Ekim 2022 tarihinde tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK62315 ISIN Kodlu İhraç

Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı kararı ile verilen onay kapsamında, yurt içinde 24.000.000 TL nominal değerli 275 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin tahsisli satış suretiyle tamamlanmış olup ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

JCR Eurasia Rating Kredi Derecelendirme Notları Hakkında

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 21 Eylül 2022 tarihinde gözden geçirilen kredi derecelendirme notlarımıza ulaşmak için tıklayınız.

Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

D Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 22.06.2022 tarihinde toplanarak; Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan DOĞAN YALÇINDAĞ’ın 21.06.2022 tarihinde Bankamıza ilettiği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne, bu sebeple boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, TTK 363. maddesi uyarınca bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere Aydın Doğan YALÇINDAĞ’ın atanmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

TRFDBNKK2218 ISIN Kodlu İhraç

Şirketimiz tarafından 18.08.2022 tarihinde 70.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, TRFDBNKK2218 ISIN kodu ile gerçekleştirilen ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhraç Tavan Başvurusu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2022 tarihli yazısı ile; Bankamız tarafından 145.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Kurulca onaylı İhraç Belgesi ve Eki Bankamıza iletilmiştir.Detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhraç Tavan Başvurusu

21.07.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, 1.200.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 22.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhraç Tavan Başvurusu

21.07.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 05.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve 18.08.2022 tarihinde onaylanmıştır.Detaylara ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNKE2224 ISIN Kodlu İhraç

Şirketimiz tarafından 28.07.2022 tarihinde 105.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, TRFDBNKE2224 ISIN kodu ile gerçekleştirilen ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

İhraç Tavan Başvurusu için Yönetim Kurulu Kararı

Bankamızın 01.07.2022 tarih ve 2022/125 sayılı kararı ile; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Bankamızın 24.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 11 No'lu karara istinaden yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı talepleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulacaktır. Sürece ilişkin belgelerin tamamlanmasını müteakip Kurul başvurusu gerçekleştirilecektir. Detaylara ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK82214 ISIN Kodlu İhraç

Şirketimiz tarafından 14.06.2022 tarihinde 60.000.000 TL nominal değerli, 65 gün vadeli, TRFDBNK82214 ISIN kodu ile gerçekleştirilen ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK92221 ISIN Kodlu İhraç

Şirketimiz tarafından 14.06.2022 tarihinde 25.000.000 TL nominal değerli, 93 gün vadeli, TRFDBNK92221 ISIN kodu ile gerçekleştirilen ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporu

Şirketimiz tarafından, Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzı kapsamında hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’na ilişkin Analist Raporu’na ulaşmak için tıklayınız

TRFDBNK92213 ISIN Kodlu İhraç

Şirketimiz tarafından 02.06.2022 tarihinde 60.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, TRFDBNK92213 ISIN kodu ile gerçekleştirilen ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Tadil Edilen İhraç Belgesi

Şirketimiz tarafından 31.05.2022 tarihinde tadil edilen ihraç belgesinin detayına ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNKE2216 ISIN Kodlu İhraç

Şirketimiz tarafından 19.04.2022 tarihinde 98.300.000 TL nominal değerli, 170 gün vadeli, TRFDBNKE2216 ISIN kodu ile gerçekleştirilen ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK72223 ISIN Kodlu İhraç

Şirketimiz tarafından 19.04.2022 tarihinde 100.000.000 TL nominal değerli, 100 gün vadeli, TRFDBNK72223 ISIN kodu ile gerçekleştirilen ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK72215 ISIN Kodlu İhraç

Şirketimiz tarafından 01.04.2022 tarihinde 100.000.000 TL nominal değerli, 96 gün vadeli, TRFDBNK72215 ISIN kodu ile gerçekleştirilen ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK62216 ISIN kodlu İhraç

Şirketimiz tarafından 11.03.2022 tarihinde 96.970.000 TL nominal değerli, 95 gün vadeli, TRFDBNK62216 ISIN kodu ile gerçekleştirilen ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK42218 ISIN Kodlu İhraç

Şirketimiz tarafından 20.01.2022 tarihinde 175.000.000 TL nominal değerli, 89 gün vadeli, TRFDBNK42218 ISIN kodu ile gerçekleştirilen ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK32219 ISIN Kodlu İhraç

Şirketimiz tarafından 13.01.2021 tarihinde 60.000.000 TL nominal değerli, 57 gün vadeli, TRFDBNK32219 ISIN kodu ile gerçekleştirilen ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

TRFDBNK12211 ISIN Kodlu İhraç

Şirketimiz tarafından 09.12.2021 tarihinde 150.000.000 TL nominal değerli, 42 gün vadeli, TRFDBNK12211 ISIN kodu ile gerçekleştirilen ihraca ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.