Hazine Ürünleri

Forward

Belirli bir varlığı, daha sonraki bir tarihte önceden anlaşılan bir fiyattan almak veya satmak için düzenlenen forward sözleşmesi, müşterinin gelecekteki döviz kuru artışlarından veya düşüşlerinden kaynaklanabilecek kur riskini yönetmesine olanak tanır. Forward sözleşmesi koruma sağlar ancak işlemin iptal edilememesi ve piyasa fiyatından bağımsız olarak vade tarihinde işlemin tasfiye edilmesi gerektiğinden her iki tarafı da bağlar. Kur riski yönetiminde en sık kullanılan ürünlerden biri olan Forward, kur riskini bilançolarına taşımak istemeyen şirketler için uygun bir türev üründür.

Opsiyon

Opsiyon, belirli bir miktardaki varlığı belirli bir fiyattan, gelecekte belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını devreden bir sözleşmedir. Vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak, bugün piyasa fiyatına bağlı olarak bir işlemin vade tarihinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği net değildir. Döviz kurunda listelenen seçenekler, size dövizi belirtilen kullanım oranında satın alma (call) veya satma (put) hakkı veren seçeneklerdir. Opsiyon sözleşmeleri alıcıya alım-satım yapma hakkı verir ve alıcı bu hakkı faydalı olduğu zaman kullanır. Öte yandan, opsiyonu satan taraf, sözleşmeyi satın alan taraf haklarını kullanıyorsa alım veya satım yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Opsiyon fiyatını etkileyen ana faktörler dayanak varlığın spot fiyatı, kullanım fiyatı (strike price), vade tarihi, dayanak varlığın oynaklığı ve risksiz faiz oranıdır. Opsiyon sözleşmesinde alıcının riski ödenen primle sınırlıdır, satıcının sorumluluğu sınırsızdır. Opsiyon satan taraf anapara riskini üstlenir.

Para Swapı

Farklı döviz cinslerinden nakit akımlarının değiştirildiği para swapı valör ve vade tarihinde, iki para biriminin belirlenen kur seviyelerinden belli bir süre için takas edildiği anlaşma türüdür. Para swap işlemlerinde kur riski yoktur, sadece faiz riski bulunur. Borçlanma maliyetinin düşürülmesi ve kur riskine girmeden nakit akışının düzenlenmesi amacı ile kullanılır.

Faiz Swapı

Aynı para birimindeki borcun faiz yapısını değişkenden sabite veya sabitten değişkene nominal tutarda dönüştürmenize olanak sağlayan faiz swapları etkin risk yönetimi sağlar. Faiz oranı swaplarında değişen anapara değil, ilgili dönemlerdeki faiz tutarıdır.

Çapraz Kur Swapı

Çapraz kur swapları, taraflar arasında farklı para birimlerinin ve farklı faiz yapılarının (sabit veya değişken) değiş tokuş edilmesi yoluyla etkin bir risk yönetimi sağlamak amacıyla döviz swapı ve faiz swapını birlikte kullanır.

Döviz Alım Satım İşlemleri

Döviz alım/satım işlemlerinizi, hazine pazarlama birimindeki konusunda uzman çalışanlarımız ile doğrudan iletişime geçerek rekabetçi kurlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Repo İşlemleri

Sabit getirili bir menkul kıymetin belli bir süre sonunda geri alım vaadiyle satımıdır. Likit kalmak isteyen yatırımcılar için kısa vadeli yatırım aracıdır.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

Hazine Bonosu (1 yıldan kısa vadeli) ve Devlet Tahvili (1 yıldan uzun vadeli), değişken kupon ödemeli tahviller hariç getirisi baştan belli olan, piyasa koşullarına göre tamamı veya bir kısmı vadesinden önce nakde çevrilebilen, vadesine kadar beklendiğinde üzerinde yazan nominal değerin ödendiği T.C. Hazine’sinin yurtiçinde çıkarmış olduğu devlet iç borçlanma senetleridir.

Özel Sektör Tahvil ve Bonoları

Anonim şirketler tarafından 1 yıldan uzun vadeli olarak ihraç edilen borçlanma senetleridir.

Eurobond

Eurobondlar devletler ve şirketler tarafından yurtdışında döviz ödemeli olarak ihraç edilen uzun vadeli ve kupon ödemeli borçlanma senetleridir.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.