Kredi Ürünleri

Rotatif Krediler

Müşterilerimizin nakit akışına uyumlu borçlu cari hesap yapısında çalışan, tahsilatlarla kısmi veya tamamen geri ödeme sağlanıp ihtiyaç halinde yeniden kullanma opsiyonu olan bir üründür. Belirli bir vade içinde kalmak kaydıyla, nakit akışı paralelinde kredi kapama ve kullanma özelliği nedeniyle müşterilerimize kasa kolaylığı sağlanmaktadır. Rotatif kredilerin faizleri piyasa koşullarına göre değişen bir yapıda olup, üçer aylık dönem sonlarında ve her durumda kredi kapaması esnasında tahsil edilir.

Esnek yapısı sayesinde finansman giderlerinin en aza indirilmesini sağlar.

Spot Krediler

Müşterilerimizin kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanabileceği bir ürün olan Spot krediler, anapara ve faizin vade sonunda ödendiği bir kredi ürünüdür.

Spot kredilerin faizleri sabittir, müşterilerimiz bu ürünü tercih ederek piyasadaki faiz değişikliklerine karşı koruma sağlarlar. Faiz oranının kredi açılışında sabitlendiği ve vade sonunda ödenecek faiz tutarı belli olduğu için daha öngörülebilir nakit yönetimine yardımcı olur.

İskonto-İştira Kredileri

İskonto/iştira kredileri, müşterilerimizin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla, henüz vadesi gelmemiş çekli alacaklarının nakde çevrilmesine imkân tanımaktadır. Bu kredi türünde iskonto tarihinden çeklerin vade tarihlerine kadar olan süreye tekabül eden faiz, komisyon ve BSMV gibi yasal kesintilerin düşülmesinden sonra kalan bedel müşterilerimizin hesabına işlem günü aktarılır. İskonto edilen çeklerin vadelerinde, tahsilatlar ile kredi ödemesi gerçekleştirilir.

Murabaha

Murabaha, klasik anlamda bir malın alış fiyatı veya maliyetinin müşteriye belirtilmesi suretiyle üzerine belirli bir kâr konularak peşin veya vadeli olarak satılmasıdır. Bu işleme fıkhi murabaha ve basit murabaha da denir.

Murabaha finansmanı için bir malın alınıp satılıyor olması gerekmektedir. Bu işlemin faiz olmaması ya da faize benzer özellik göstermemesi adına alınacak olan malın para ya da altın gibi paraya benzer bir ürün özelliğinin olmaması gerekmektedir. Murabaha finansmanı ile alınacak olan ürün İslami koşullara göre helal ürün olmalıdır. Bankamız müşterilerine Murabaha finansmanı sağlayabilmektedir. Ürünle ilgili icazet belgesi ve müşteri bilgilendirme formuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İslami Finans Danışma komitesi İcazet Belgesi

Murabaha Akdi Müşteri Bilgilendirme Formu

Tedarikçi Finansman Kredileri

Kurumsal ve büyük ticari ölçekteki firmalara düzenli olarak mal veya hizmet sağlayan tedarikçilerin, bu firmalara gerçekleştirdikleri vadeli mal/hizmet satışlardan kaynaklanan faturalı alacaklarını iskonto ederek ihtiyaç duydukları anda likiditeye ulaşmalarını sağlayan bir üründür. Tedarikçi Finansman Sistemi üzerinden dijital ortamda sunulan bu ürün hem alıcıyı hem de tedarikçi firmaları operasyonel iş yükünden kurtarmaktadır. Sistem sayesinde faturaları karşılığında hızlı ve kolay finansman imkânına kavuşan tedarikçiler, kurgulanan yapıya göre alıcı veya kendi limitleri üzerinden işlem yapabilmektedir.

İhracat Kredileri

İhracat yapan müşterilerimize; ihracat öncesi veya sonrası işletme sermayesi finansmanı sağlanması amacıyla kullandırılan kredilerdir. İhracatçı müşterilerimizin nakit akışlarını düzenlemelerini, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamalarını ve yabancı para kur riskini yönetmelerini sağlayan bir üründür. Kullanımı regülasyonla belirlenmiş birtakım şartlara bağlıdır. Kredinin spot veya rotatif olarak kullanılması mümkündür.

Eximbank Kredileri

İhracatın geliştirilmesi ve ihracat yapan müşterilerimize daha ucuz finansman sağlanması amacıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) tarafından hazırlanan çeşitli kredi paketleri, bankamız garantörlüğünde kullandırılır.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.