Hakkımızda

Kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 19 Mart 2020 tarih ve 8953 sayılı kararı ile onay verilen Doğan Yatırım Bankası (D Yatırım Bankası A.Ş.), 200.000.000 TL başlangıç sermayesi ile 22 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicilinde tescil olmuştur.


BDDK’nın 21 Mayıs 2021 tarihli Kurul toplantısında alınan 9568 sayılı karar ile Doğan Yatırım Bankası’na faaliyet izni verilmiş, söz konusu karar 26 Mayıs 2021 tarih ve 31492 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak geçerlilik kazanmıştır.


Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve iştiraklerinin sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğu Doğan Yatırım Bankası 2 Ağustos 2021 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye’nin ekonomik ilerlemesini destekleyen lider yatırım bankası ve uluslararası finansal sistemin ülkemizdeki en güçlü temsilcilerinden biri olmayı hedefleyen Doğan Yatırım Bankası, küresel standartlarda yenilikçi finansal çözümleri, yerel ve uluslararası piyasalar hakkındaki bilgi ve deneyimi, sorumlu bankacılık anlayışı ve girişimci kültürü ile tüm paydaşlarına sürdürülebilir katma değer yaratmak misyonu ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Doğan Yatırım Bankası, vizyonu, misyonu ve stratejisi çerçevesinde, Kurumsal ve Ticari Bankacılık müşterilerine Yapılandırılmış Finansman, Yatırım Bankacılığı ve Hazine ürünleri ile İşlem Bankacılığı çatısı altında Nakit Yönetimi ve Uluslararası Ticaretin Finansmanı hizmetlerini sunmaktadır.


Doğan Yatırım Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ekim 2021 tarih ve 55/1604 sayılı toplantı kararı ile Halka Arza Aracılık, Portföy Aracılığı ve Sınırlı Saklama Hizmetlerini yürütmek üzere faaliyet izinlerini almıştır. Banka’nın yurt içinde ve toplam 1.200.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla borçlanma aracı satışı ihraç belgesi de SPK’nın aynı tarihli ve 55/1588 sayılı toplantısında onaylanmış ve Doğan Yatırım Bankası iç piyasada ilk bono ihracını Aralık 2021’de başarıyla gerçekleştirmiştir.


Doğan Yatırım Bankası'nın Türk ekonomisine katma değerli çözümler yaratma stratejisine uygun olarak KOBİ’lerin finansmana erişmesine yardımcı olma ve e-ticaret ekosisteminin güçlenmesine katkıda bulunma hedefi doğrultusunda dijital çözümler sunmaya yönelik yatırımları devam etmektedir. Bu çerçevede, Doğan Yatırım Bankası, Türkiye’nin e-ticaret ekosisteminde ticaret yapan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyabileceği finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla, Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu Kalkınma Aracı (The Development Facility of the European Fund for Southeast Europe - EFSE DF) ile Aralık 2021’de anlaşma imzalamıştır.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.