Yapılandırılmış Finansman Ürünleri

Yapılandırılmış Ticaret Finansmanı

Yapılandırılmış ticaret finansmanı, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre genellikle büyük miktarlardaki emtia ticareti veya diğer yüksek değerli temel ürünlerin ticareti etrafında kurgulanan finansman yapılarıdır. Bu tür finansmanlar, müşterilerimizin tedarik zincirinin bir parçası olarak görülür ve tedarikçilerle kurulan ticaret ilişkilerinde kararlaştırılan şartlar etrafında çalışacak şekilde yapılandırılır.

Kullanımı en çok emtia yoğun sektörlerde bulunan üreticiler, tüccarlar ve son kullanıcılar tarafından yapılmaktadır. Finansman ve teminat yapıları itibari ile; stok finansmanı, dayanak varlıklara dayalı yenilebilir finansman ve rezerv bazlı teminatlı krediler gibi alt ürünlere ayrılmaktadır.

Sendikasyon ve Kulüp Kredileri

Müşterilerimizin genel kredi ihtiyaçları, yapacakları yatırım ve büyümeye yönelik projelerinin finansmanına yönelik iki veya daha fazla kredi verenin; ortak dökümantasyon ve öncü banka(lar) tarafından benzer şart ve koşullarla, tek bankanın kendi başına karşılayamayacağı miktarda finansman ihtiyacını yüklenerek ya da ortaklaşa aynı şartlarla temin ettikleri kredi tipleridir.

Sendikasyon ve kulüp kredilerinde birden fazla kredi veren bulunmaktadır. Belirli bankaların yüklenici olduğu yapılar “Sendikasyon Kredisi”, belirli bankaların yüklenici olmadığı ve birden fazla bankanın aynı şartlarda krediyi sağladığı yapılar “Kulüp Kredisi” şeklinde adlandırılır.

Bu yapıdaki kredilerde, kredi yapısında farklılıklar varsa; örneğin kredi, farklı kredi verenler tarafından finanse edilen farklı vadelerdeki dilimlerden oluşuyorsa, kredinin hüküm ve koşulları her kredi veren için farklı olabilir. Sendikasyon ve Kulüp Kredilerindeki önemli unsurlar; konsorsiyumu bağlayan ortak belgeler ve bir veya birden fazla finansal kuruluşun öncü kuruluş olarak krediyi ve konsorsiyumu yönetmesidir.

Bankamız söz konusu kredilerde finansal danışman, düzenleyici ve katılımcı olarak rol alabilmektedir.

Proje Finansmanı

Proje finansman kredilerinde, daha çok müşterilerimizin genel kredi ihtiyaçlarına değil, yeni veya büyümeye yönelik yatırım projelerine, satın almalarına,birleşmelerine veya varlık alımları gibi girişimlerden kaynaklanan görece yüksek tutarlı kredi ihtiyaçlarına ve bu projelerden kaynaklanan nakit akışına odaklanılır.

Proje finansmanında amaç, kredinin projenin yaratacağı nakit akışına uygun olarak geri ödenmesinin sağlanması ve sağlanan kredinin teminatı olarak sponsorun mevcut varlıklarının değil, proje varlıklarının dikkate alındığı bir finansman yapısı oluşturmaktır.

Bankamız söz konusu kredilerde finansal danışman, düzenleyici ve katılımcı olarak rol alabilmektedir.

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına Aracılık

Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı yetkiler kapsamında, sermaye piyasası araçlarının ihracına aracılık edebilmektedir.

Özellikle borçlanma araçları olarak kabul edilen, şirketlerin borçlu sıfatıyla düzenleyerek ihraç ettikleri finansman bonoları ve tahviller son dönemde şirketler tarafından yaygın şekilde alternatif bir finansman kaynağı olarak kullanılmaktadır. Müşterilerimizin finansman ihtiyacı ve bu ihtiyaca yönelik uygun çözümün belirlenmesinden başlayarak, ihraca kadar olan süreçte müşterilerimize yetkin ekibimizle ve etkin erişim sağladığımız yatırımcı tabanı ile destek olmaktayız.

Borçlanma araçları yanında; kira sertifikası (sukuk), varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler gibi farklı sermaye piyasası ürünlerine ilişkin ihtiyaçlarınızda da Bankamız aracı veya finansal danışman olarak hizmet verebilmektedir.

Kuruluşumuzdan bugüne aracılık ettiğimiz ihraçlara buradan ulaşabilirsiniz.

Ülke Kredileri

Ülkelerindeki üreticilerin yatırım malı ihracatını teşvik etmek amacıyla sigorta veya kredi veren İhracat Kredi (Hermes, Coface, SACE vb.) Kuruluşları söz konusu malların alıcısı olan müşterilerimize değişik yapılarda orta ve uzun vadeli krediye erişim olanağı sağlamaktadır.

Ülke kredileri, şartları ülkesine göre değişiklik göstermekle birlikte, her türlü yatırım malı için aracı bir bankanın ya da finansal kuruluşun aracılığı ile şirketlere sağlanabilir. Banka olarak, konuyla ilgili yetkin ve tecrübeli ekibimizle, söz konusu finansman olanaklarından yararlanma noktasında müşterilerimize finansal danışmanları olarak destek olmaktayız.

Özel Plasman Kredi

Müşterilerimizin yurt içi veya yurt dışı operasyonlarının finansmanı, genel ve proje veya yatırım bazındaki ihtiyaçları için; kalkınma bankaları, yurt içi veya yurt dışı finansal kuruluşlar, yatırımcılar veya özel fonlardan ihtiyaca yönelik yapılarda kurgulanabilen özel plasman kredilerinde Bankamız finansal danışman olarak destek vermektedir.

Finansal Danışmanlık

Bankamız müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına, borç, sermaye ve finansman optimizasyonuna yönelik finansal danışmanlık hizmetleri verebilmektedir. Stok finansmanı, alacak ve tedarik yönetimi, işletme sermayesi optimizasyonu, borç tabanı çeşitlendirilmesi, borç refinansmanı, kulüp veya sendikasyon kredisi düzenleyicilik ve satın alma finansmanı hizmetleri bu hizmetlerden bazılarıdır.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.