Yapılandırılmış Finansman Ürünleri

Yapılandırılmış Ticaret Finansmanı

Yapılandırılmış Ticaret Finansmanı, uzmanlık gerektiren bir finansman türüdür ve genellikle büyük miktarlardaki emtia ticareti veya diğer yüksek değerli temel ürünler ile ilişkilidir. Bu tür finansmanlar, tedarik zincirinin bir parçası olarak görülür ve tedarikçilerle kurulan ticaret ilişkilerinde kararlaştırılan şartlar etrafında çalışacak şekilde yapılandırılmaktadır.

En çok emtia sektöründe yaygındır. Üreticiler, tüccarlar ve son kullanıcılar tarafından kullanılır. Finansman ve teminat yapıları itibari ile; stok finansmanı, dayanak varlıklara dayalı yenilenir finansman ve rezerv bazlı teminatlı kredi bunlardan bazılarıdır.

Sendikasyon ve Kulüp Kredileri

İki veya daha fazla kredi verenin; ortak dökümantasyon ve bir öncü banka(lar) tarafından benzer şart ve koşullarla, tek bankanın kendi başına karşılayamayacağı miktarda finansman ihtiyacı olan şirkete, toplam finansman paketini yüklenerek ya da ortaklaşa aynı şartlarla temin ettikleri kredidir. Sendikasyon ve kulüp kredilerinde birden fazla kredi veren bulunmaktadır. Belirli bankaların yüklenici olduğu yapılar “Sendikasyon Kredisi”, belirli bankaların yüklenici olmadığı ve birden fazla bankanın aynı şartlarda krediyi sağladığı yapılar “Kulüp Kredisi” şeklinde adlandırılır. Bu yapıdaki kredilerde, kredi yapısında farklılıklar varsa; örneğin kredi, farklı kredi verenler tarafından finanse edilen farklı vadelerdeki dilimlerden oluşuyorsa, kredinin hüküm ve koşulları her kredi veren için farklı olabilir. Sendikasyon ve Kulüp Kredilerindeki önemli unsurlar; konsorsiyumu bağlayan ortak belgeler ve bir veya birden fazla finansal kuruluşun öncü kuruluş olarak krediyi ve konsorsiyumu yönetmesidir.

Proje Finansmanı

Proje finansman kredilerinde, projenin sahibi sponsorun genel kredi ihtiyaçlarına değil, yeni veya büyümeye yönelik yatırım projelerine, satın almalarına veya birleşmelerine veya varlık alımları gibi girişimlerden kaynaklanan kredi ihtiyaçlarına ve bu projelerden kaynaklanan nakit akışına odaklanılır.

Proje finansmanında amaç, kredinin projenin yaratacağı nakit akışına uygun olarak geri ödenmesinin sağlanması ve sağlanan kredinin teminatı olarak sponsorun mevcut varlıklarını değil, proje varlıklarının dikkate alındığı bir finansman yapısı oluşturmaktır.

Borçlanma Aracı İhraçları

Özel Sektör Borçlanma araçları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından borçlanma aracı olarak kabul edilen, şirketlerin borçlu sıfatıyla düzenleyerek ihraç ettikleri şirket tahvilleri, paya dönüştürülebilir tahviller, değiştirilebilir tahviller, bonolar, kıymetli maden bonoları ve kurumsal borç senetleri gibi araçları ifade eder.

Bono & Tahvil
Kira Sertifikası (Sukuk)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (VTMK)

Murabaha

Murabaha, "malları fiyatı üzerine kar payı koyarak vadeli bir sekilde satmak" demektir. Türkiye’de murabaha işlemlerine erişim katılım bankaları ve yatırım bankaları aracılığı ile mümkündür. Murabaha yapısı, ilk satıcıdan müşteriye verilen vekâletle genellikle peşin alınıp, üzerine belirli bir kâr ilave ederek müşteriye vadeli olarak satılması esasına dayanan işlem seti ya da bu işlem setindeki nihai satım akdidir. İlgili finansman kuruluşları, murabaha yapıları ile müşterinin talimatı ve satın alma taahhüdü üzerine belirli bir kâr ekleyerek satışı erteler ve vadeli işleme olanak sağlar. İslami bankacılık anlamında ticaretin finansmanı için en çok tercih edilen yapılardan biridir.

İslami Finans Danışma komitesi İcazet Belgesi

MURABAHA AKDİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME FORMU

Ülke Kredileri

Ülkelerindeki ihracatçıların yatırım malı ihracatını teşvik etmek amacıyla sigorta veya kredi veren İhracat Kredi Kuruluşları (ör. Hermes, Coface, Sace vs) ile alıcılara orta ve uzun vadeli kredi verilebilmesini sağlarlar. Ülke kredileri her türlü yatırım malı için yerel bir bankanın ya da finansal kuruluşun aracılığı ile şirketlere sağlanabilir.

Özel Plasman Kredi

Yurtiçi ve yurtdışında yerleşik şirketlerin yurtiçi veya yurtdışı operasyonlarının finansmanı için, yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı finansal kuruluşlardan, yatırımcılardan ve özel fonlardan sağlanan ihtiyaca yönelik yapılarda kurgulanabilen finansmanlara aracılık edilmektedir.

Finansal Danışmanlık

Şirketlerin finansal ihtiyaçlarına, borç, sermaye ve finansman optimizasyonuna yönelik sunulan finansal danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Stok finansmanı, alacak ve tedarik yönetimi, işletme sermayesi optimizasyonu, borç tabanı çeşitlendirilmesi, borç refinansmanı, kulüp kredisi düzenleyicilik ve satın alma finansmanı bunlardan bazılarıdır.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.