Dış Ticaret Ürünleri

Vesaik Mukabili İşlemler

İthalat ve ihracat işlemlerinde malların ancak bedellerinin ödedikten/tahsilatı yapıldıktan sonra gümrükten çekilebilmesine izin veren, oldukça yaygın kullanıma sahip pratik ve ekonomik bir dış ticaret ürünüdür. Bankamız hem ithalat hem de ihracat işlemlerinde uzman ekiplerimiz ile müşterilerimizin vesaik mukabili işlemlerine aracılık etmektedir.

Kabul Kredili İşlemler

Vadeli alacağın bir poliçeye bağlanması durumunu ifade eden bir ödeme şeklidir. Kabul kredili işlemlerde malları temsil eden belgelerin bir adet poliçe ile beraber satıcı tarafından gönderilmesini ve mal bedelinin belirtilen tarihte ödenmesini gerektiren bir ödeme şeklidir. Bu ticaret yönteminde malları temsil eden belgeler ancak alıcının poliçeyi kabul etmesinden ve/veya alıcının bankasınca aval verilmesinden sonra alıcıya teslim edilir. İşlemler kabul kredili akreditifli, kabul kredili vesaik mukabili, kabul kredili mal mukabili şeklinde yapılabilir. Bu ürün ithalatçılara vadeli mal alma imkânı tanır. Bankamız kredili müşterilerine kabul kredili işlemleri ürün olarak sunmaktadır.

Mal Mukabili İşlemler

Mal mukabili işlemler, ihracatçının malları yüklediği, malın mülkiyetini teyit eden vesaiki doğrudan ithalatçıya gönderdiği ve mal bedelinin önceden belirlenen vadede ödendiği bir dış ticaret yöntemidir. Bu yöntemde ödeme malın tesliminden sonra gerçekleşeceği için ithalatçı açısından en az riski, ihracatçı açısından ise en yüksek riski taşıyan işlem tipidir. Bu ödeme yöntemi, ithalat esnasında mal bedelleri henüz ödenmediği için satıcı tarafından alıcıya sağlanan bir çeşit kredi olarak kabul edilir. Bu kapsamda, özellikle ihracatçı ve ithalatçı arasında güvene dayalı bir ilişki olduğunda tercih edilmektedir. Bankamız hesabı olan müşterilerimizin mal mukabili işlemlerine aracılık etmektedir.

Aval

İhracatçının oluşturduğu poliçeleri kabul eden ve ithalatçının malları vadeli ödemeli olarak gümrükten çekebilmesini sağlayan bir üründür. Bu işlemde satıcıların oluşturdukları poliçeye bankaların aval eklemesi/poliçeyi kabul etmesi gerekir. Bankamız kredili müşterilerine aval/kabul kredili işlemleri ürün olarak sunmaktadır.

Akreditif

Akreditif, alıcı ve satıcı arasında belirlenen şartlara (mal cinsi, miktarı, teslim süresi, ödeme şekli vb.) uymak şartıyla, malların ihraç ülkesinden sevk edildikten sonra ödemenin banka tarafından garanti edildiği dış ticaret yöntemidir. Hem alıcılar hem de satıcılar için yüksek düzeyde güvenlik sağlayan bir ödeme yöntemidir. Alıcı açısından bakıldığında, bankalar ancak sözleşmeye uygun, zamanında yüklemesi yapılan ve krediye uygun mallar için ödeme yapmakla yükümlü olduğundan sözleşme şartlarına uygun yükleme garantisi elde edilir. Satıcı açısından bakıldığında ise ancak akreditif şartlarının yerine getirilmesi halinde alacağı banka tarafından garanti altına alınacağından güvenli bir tahsilat yöntemidir. Bankamız kredili müşterilerine akreditif işlemlerini ürün olarak sunmaktadır.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.