Dış Ticaret Ürünleri

Peşin Ödeme

İthalatçının mal bedelini peşin ödediği ve ihracatçının mal bedelini aldıktan sonra yükleme yapmayı kabul ettiği bir ödeme türüdür. Peşin ödeme yapılırsa ithalatçıya indirim sağlanabilir. İthalatcının bu ödeme yöntemini kabul etmesinden önce, ithalatçının ihracatçıya güveninin tam olması ve alım satımı yapılacak malı göndereceğinden şüphesi olmaması gerekir.

Vesaik Mukabili Ödeme / Tahsilatlar

İthalatçıların mallarını, bedelini ödedikten sonra gümrükten alabilmeleri için pratik ve ekonomik bir yoldur. Yüklemeden sonra ihracatçı, malın gümrükten geçmesine izin veren ticari ve mali belgeleri tahsilat bedeli karşılığında teslim için ithalatçının bankasına gönderir. İthalatçının bankası malın fiili ithalat için gerekli belgeleri mal bedeli ödemeden ithalatçıya sağlamaz.

Kabul Kredili Ödeme

Alıcının satıcı tarafından sevk edilen malları beyan etmesini, bu malların temsil eden bir belge ve poliçe ile beraber satıcı tarafından gönderilmesini ve mal bedelinin belirtilen tarihte ödenmesini gerektiren bir ödeme şeklidir.

Malları temsil eden belgeler, alıcının poliçeyi kabul etmesinden ve/veya alıcının bankasınca aval verilmesinden sonra alıcıya teslim edilecektir. Kabul kredili akreditifli, kabul kredili vesaik mukabili, kabul kredili mal mukabili şeklinde yapılabilir. Alıcıya vadeli mal alma imkânı tanır.

Mal Mukabili Ödeme

Mal mukabili, ihracatçının malları yüklediği, malın mülkiyetini teyit eden vesaiki doğrudan ithalatçıya gönderdiği ve mal bedelinin önceden belirlenen vadede ödendiği ödeme şeklidir. Bu ödeme yönteminin ana riski, alıcı malları ücretsiz olarak teslim aldığı için ihracatçıya aittir. Bu, ihracatçı ve ithalatçı arasında güvene dayalı bir ilişki olduğunda tercih edilen ödeme yöntemidir.

Mal tesliminden sonra ödeme gerçekleşeceği için ithalatçı açısından en az risk, ihracatçı açısından en yüksek riski taşıyan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yöntemi, gümrükte fiili ithalat sırasında malların maliyeti henüz ödenmediği için satıcı tarafından alıcıya sağlanan bir çeşit kredi olarak kabul edilir.

Aval

İhracatçının oluşturduğu poliçeleri kabul eden ve ithalatçının malları ödemesiz olarak sahiplenmesini sağlayan bir kredidir. Malların maliyetini garanti altına almak için satıcı, ithalatçının bankasından poliçeyi kabul etmesini ister. Yani poliçenin vadesinde ödeneceğini garanti eder zira bu teminat bir kredi teşkil eder. Bu sayede bankadan alınacak aval garantisiyle ödemede bulunmadan, vadeden önce malın çekilebilme olanağına sahip olunur.

Harici Garantiler/ Kontrgarantiler

Belirli bir işin gerçekleştirilmesini, bir malın teslimini veya bir borcun ödenmesini muhataba taahhüt eden tarafın, bu taahhüdün yerine getirilmemesi halinde mektup tutarının, garanti mektubu içerisindeki şartlara göre banka tarafından muhataba ödeneceği taahhüdünü içeren garanti sözleşmeleridir.

Kontrgaranti ile yurt dışında direkt olarak Türkiye’nin ülke riskini almak istemeyen veya alamayan müşterilere yurtdışında bir banka aracılığı ile garanti düzenletilebilir. Aynı şekilde yurt içindeki bir bankadan garanti düzenlemesi istenen işlemlerde yurtdışında yerleşik bir bankadan gelen kontrgaranti ile karşılanabilir.

Akreditif

Akreditif, alıcı ve satıcı arasında belirlenen şartlara (mal cinsi, miktarı, teslim süresi, ödeme şekli vb.) uymak şartıyla, malların ihraç ülkesinden sevk edildikten sonra ödemenin Banka tarafından garanti edildiği ödeme yöntemidir. Hem alıcılar hem de satıcılar için yüksek düzeyde güvenlik sağlayan bir ödeme yöntemidir. Alıcı açısından bakıldığında, bankalar ancak sözleşmeye uygun, zamanında yüklemesi yapılan ve krediye uygun mallar için ödeme yapmakla yükümlü olduğundan sözleşme şartlarına uygun yükleme garantisi elde edilir. Satıcı açısından bakıldığında ise ancak akreditif şartlarının yerine getirilmesi halinde alacağı banka tarafından garanti altına alınacağından güvenli bir tahsilat yöntemidir.

Teminat Mektubu

Teminat mektubu, borçlunun üstlendiği yükümlülüğü yerine getirmesini garanti etmek üzere banka tarafından alacaklıya hitaben düzenlenen bir taahhüttür. Bu mektupta banka, borçlunun sözleşme hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, alacaklının talebi üzerine teminat mektubunda yazılı tutarı itirazsız olarak alacaklıya ödemeyi taahhüt eder.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.