Yetki Belgeleri

D Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul kıymetler - -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar - -
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul kıymetler - -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar - -
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde
i. Paylar -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni Var
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri -
iv. Paya dayalı türev araçlar -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar -
vi. Diğer türev araçlar İzni Var
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti -
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti -
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti -
i. Aracılık yüklenimi İzni Var
ii. En iyi gayret aracılığı İzni Var
VII. Saklama Hizmeti  
i. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni Var
ii. Genel Saklama Hizmeti -

İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında, yalnızca IP veriniz teknik ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında güvenlik duvarı katmanımızda saklanmakta olup, kişisel verinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı aydınlatma metnimize buradan ulaşabilirsiniz.