Ürünlerimiz

Nakit Krediler

İşletme Sermayesi Kredileri

Genel olarak mal ve hizmet alımı, maaş ödemesi veya diğer üretim girdilerinin finansmanı gibi amaçlarla kısa vadeli olarak kullanılan kredilerdir. Rotatif veya Spot olarak kullandırılabilirler.

Rotatif krediler; belirli bir uç vadesi bulunmakla birlikte, vade içerisinde kısmen veya tamamen kapatılabilirler. Faizleri piyasa koşullarına göre değişebilir ve faiz ödemeleri üç ayda bir gerçekleştirilir.

Spot/taksitli krediler; anapara/faiz geri ödemeleri kullandırım tarihinde belirli bir geri ödeme planına bağlanmış kredilerdir. Kullanım anında anlaşılan ödeme planından önce ödeme yapılması mümkün olmakla birlikte, erken kapama ücreti kredi tutarı üzerinden komisyon olarak tahsil edilir. Spot krediler kullanıldıktan sonra piyasa faiz oranı değişikliklerinden etkilenmez.

İskonto/İştira kredileri; mal veya hizmet satışından doğmuş vadeli ticari alacakların vadesinden önce ıskontoya tabi tutularak finansman sağlanmasıdır. İskonto/iştira kredilerinde hesaplanan faiz, komisyon ve vergiler işlem anında tahsil edilir, vade sonunda borçlunun ödeme yapması ile kredi riski sıfırlanır. Spot krediye benzer şekilde ıskonto/iştira kredileri de kullanıldıktan sonra piyasa faiz oranı değişikliklerinden etkilenmez.

İhracat/Döviz kredileri; ihracatçılara veya Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı kararla belirlenmiş diğer firmalara kullandırılabilen kredi türüdür. Spot veya rotatif olarak kullandırılan döviz kredileri, İhracat taahhütlü olarak kullanılması durumunda vergi, resim, harç ve fonlardan istisna tutulur. İhracat kredisi kullandırımından doğacak ihracat taahhüdünün yasal süre içerisinde yerine getirilmesi gerekir.

Yatırım Kredileri

Proje Finansman Kredileri; belirli bir büyüklüğün üzerinde yapılacak olan yatırımların finansmanında kullanılan ve kredinin geri ödemelerinin projeden yaratılacak nakit akışı ile sağlanacağı şekilde tasarlanan kredilerdir. Proje finansmanı kredileri ağırlıklı olarak enerji, endüstri, altyapı/ulaştırma ve ticari gayrimenkul sektörlerinde kullanılmaktadır.

Yapılandırılmış Finansman; Proje finansmanına benzer olarak, görece büyük çaplı yatırımların finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı kaynak ve ürünlerin kullanıldığı yapıdaki kredilerdir. Kredinin geri ödemeleri nakit akışı ile uyumludur. Ülke kredileri, kulüp ve sendikasyon kredileri, uluslararası/uluslar üstü kuruluş kredileri, yurtiçi veya yurtdışı tahvil ihraçları bu kapsamda giren bazı finansman çeşitleridir.

Gayrı Nakit Krediler

Teminat Mektupları; bir malın teslimi veya bir işin yapılması gibi konularda muhatap olunan kişi ve kuruluşlara hitaben düzenlenen, söz konusu işin zamanında ve eksiksiz yapılmasını banka garantisinde taahhüt eden gayrı nakit kredi türüdür. Verilecek muhataba, geçerlilik süresine ve konusuna göre geçici teminat mektubu, kesin teminat mektubu, avans teminat mektubu veya kamu kurumlarına hitaben verilecek süresiz teminat mektubu olarak adlandırılır. Komisyonları peşin, devreli veya yıllık olarak ödenir.

Nakit Yönetimi

Doğan Yatırım Bankası, nakit akışınızın düzenli ve verimli bir şekilde yönetilmesi amacı ile size uygun tahsilat ve ödeme sistemleri sunmaktadır. İş modelinize en uygun çözümlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında, yalnızca IP veriniz teknik ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında güvenlik duvarı katmanımızda saklanmakta olup, kişisel verinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı aydınlatma metnimize buradan ulaşabilirsiniz.